Doel, Visie, Werkwijze, Dienst


profiel

Doel

Bij MCK willen we werken aan een betere en mooiere omgeving voor de toekomst. Door de best passende ontwerpen te maken voor een vraagstelling. Waarbij kwaliteit voor de gebruiker op 1 staat. Want zeg nou zelf, daar gaat het eigenlijk toch echt om? Dat is toch architectuur? Onze ontwerpen hebben een positieve impact op haar context, ze leveren een maatschappelijke meerwaarde.  En zijn door ons inzicht, en experts financieel passend en bouwtechnisch uitvoerbaar. Voor elke nieuwe ontwerp opgave implementeren we duurzaamheid opnieuw, hierdoor hebben onze ontwerpen een positieve impact op de ecologische omstandigheden.

Michiel Klinkenberg

MCK architectuur is eind 2011 opgericht door Michiel Klinkenberg. Een architect die niet alleen een breed georiënteerde bouwkundige studie heeft genoten. Maar ook jaren ervaring heeft opgedaan in de bouw, praktisch is opgegroeid tussen de steigers en bouwwerken. En heeft gewerkt bij verschillende bedrijven als; ontwikkelaars, ontwerpbureaus en bouwbedrijven. Door een sterke bouwkundige opvoeding, ervaring , creatieve visie en innerlijke niet te beschrijven drive is MCK architectuur ontstaan.

Referenties

“MCK architectuur is voor ons een jong en out of the box denkend bureau dat alle aspecten van het ontwerp proces beheerst. De meer dan goede kennis van alle aspecten van bouw, architectuur, ruimtelijke ordening, vergunningen etc is duidelijk merkbaar. Goed luisteren naar de opdrachtgever, het filteren van de meest essentiële zaken en dan  komen met een ideale en vooral eigenwijze, eigentijdse indeling voor het pand. Dit maakt voor ons MCK architectuur de ideale partner.” Van Bennekom, directeur Paul Bruinix

“Zeer creatief in praktische oplossingen, wensen van  de opdrachtgever omzetten in haalbare voorstellen, eerlijk en oprecht, coöperatief en constructief, kan ideeën laten rijpen en omzetten in een voorstel, kan goed de wens inventariseren en zichtbaar maken, een prettig mens bovendien. Inleven is één zijn talenten, hetgeen het proces en resultaat perfect maken.” M. Kloeg. Beach Hotel Zoutelande

Referenties

 

Context, kwaliteit, innovatie, berheersbaarheid


Visie

” Je gaat toch ook niet ongetraind een marathon lopen? Bereid je voor en ga getraind van start”


We zijn ontwerpers

Wij willen graag innoveren en nieuwe ontwikkelingen genereren in de bouw. Daarom denken wij na over bestaande bedrijfsmodellen en de manier waarom men probleem stellingen benaderd. Wij zien hierin kansen en uitdagingen. Wij zien een manier om deze uitdagingen om te zetten naar kansen. Door meer te denken vanuit het ontwerp in plaats vanuit het probleem. Door meer aandacht te geven aan het concept ontwerp en de schetsfase. Hierin liggen de oplossingen, kwaliteiten en de meerwaarden.

Vanuit het ontwerp

De complexiteit van de concept, ontwerp, en voorbereidingen fase neemt vanwege toenemende technische mogelijkheden voor processen en producten toe. Het aantal betrokken partijen, en de inspraak van de directe omgeving nemen toe. Leveranciers en producenten krijgen steeds meer impact op de voorbereiding, terwijl de uitvoeringsfase dankzij prefabricage straks slechts een kwestie van monteren is. De focus en het belang ligt in een goed doorgrond concept en schetsontwerp. Hierin komen alle mogelijkheden en beslissingen samen tot het best passende ontwerp. Samen gebracht en klaar om in elkaar gezet te worden.

Verbind expertise

Ontwerpen is een geïntegreerd proces met verschillend experts. En heel veel informatie die een mogelijke uitkomst van een ontwerp beïnvloeden. Doordat we vanuit ons brede netwerk gecontroleerd experts kunnen inzetten, kunnen wij elkaar uitdagen en verbeteren. Hierdoor kunnen wij vanuit verschillende perspectieven en standpunten naar de best passende oplossingen kijken. En u hiermee het beste en mooiste ontwerp voorleggen.

Durf te dromen!

Durf te dromen, is ook vaak ons advies aan een opdrachtgever. Denk GROOTS ookal is de vraag nog zo klein.  We zoeken graag de grenzen op binnen een ontwerp opgave. Dit kan zijn op het gebied van techniek, uitvoering, kosten enz. Waarom? Om zo iets nieuws te ontdekken, nog meer inzicht te verkrijgen en een kleine sprong te maken naar het ontwerp van de toekomst.

Beheersbaar

Door onze werkwijze van continue verbetering kan een opdrachtgever bijsturen en kan informatie die van belang is of ontstaat tijdens een proces altijd worden toegevoegd.  Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en kunnen wij het ontwerp vervolmaken, en blijven kosten beheersbaar.

Context

Alles wat invloed kan uitoefenen op of invloed kan ondervinden van de vraagstelling en het uiteindelijke ontwerp, fysiek of sociaal benoemen we als “context”. Deze context is de fundering van het ontwerp proces tot het uiteindelijk ontwerp. Goed conceptonderzoek levert dus op! De uitgangspunten zijn concreet, Geen onverwachte wendingen tijdens het ontwerpproces. Ook zien we dat context een sterkere rol gaat spelen in marketing nu en in de toekomst. De beleving van een ontwerp, de weg er naartoe, het verhaal van het ontstaan is belangrijk voor de gebruiker/koper.


Conceptueel onderzoek levert u op!

Geen onverwachte wendingen tijdens het ontwerpproces, winst in tijd en geld, sneller inspelen op de markt zijn enkele voorbeelden van de voordelen.

waarom we tot het uiterste gaan


Werkwijze

Bouw Reeuwijk

” waarom we tot het uiterste te gaan “


toekomst denkers

We denken graag out of thé box. En dat doen we 24/7. Zo laten we ideeën rijpen en ontwikkelen ze door tot ze klaar zijn voor toepassing of introductie. Dit kan zijn op uitvoerend gebied, ontwikkeling, verkoop enz.

Durf te dromen

Durf te dromen, is ook vaak ons advies aan een opdrachtgever. Denk GROOTS ookal is de vraag nog zo klein.  We zoeken graag de grenzen op binnen een ontwerp opgave. Dit kan zijn op het gebied van techniek, uitvoering, kosten enz. Waarom? Om zo iets nieuws te ontdekken, nog meer inzicht te verkrijgen en een kleine sprong te maken naar het ontwerp van de toekomst.

Implementeer duurzaamheid

Duurzaamheid is vervlochten met de ontwikkelingen en de architectuur van NU. Duurzaamheid in de maatschappij, een ontwerp, proces of uitvoering. Een opgave bezit zelf de ingrediënten om de harmonie te vormen tussen ecologische, economische en sociologisch belangen.

Voed nieuwsgierigheid

Neem niks aan als de enige manier of oplossing.Ondervinden we weerstand tijdens ons onderzoek, dan zoeken we hier graag door. Want hier ligt vaak de aanwijzing voor de mogelijk oplossing voor het ontwerp.

Kwaliteit

Kwaliteit tijdens het ontwerpproces, samenwerking en van het ontwerp staat op 1. We willen werken aan een mooiere en betere omgeving voor de toekomst. Door het maken van de best passende ontwerpen. Vanuit deze gedachten zullen we onze opdrachtgever altijd adviseren tijdens het ontwerp proces , de samenwerking of uitvoering.

Eerlijk

We houden van eerlijk. In het ontwerp proces, maar ook in onze ontwerpen. Niets doen we zonder reden. Alles heeft een functie. Een ruimte heeft een bepaalde vorm of materiaal gebruik omdat hier een reden toe is. hout is hout, staal is staal, beton is beton.We zijn namelijk van mening dat eerlijkheid waarde verhogend is en er voor zorgt dat ook mensen een ruimte meer waarderen, en een gebouw in tijd een hogere emotionele waarde voor haar gebruikers kan krijgen. Om dit te kunnen doen, zijn al onze ontwerp ingrediënten nodig.


“Eerlijkheid duurt het langst”

We geven advies over en maken ontwerpen voor gebouw en omgeving


Dienst

Bouw Reeuwijk

Dienst

 We geven advies over en maken ontwerpen voor gebouw en omgeving.

We verrichten conceptueel onderzoek voor de positionering van vastgoed ontwikkelingen.

We maken haalbaarheid studies.

We kunnen concepten uitwerken tot ze uitvoeringsgereed zijn.

We verbinden: Stakeholders, Initiatiefnemers, Investeerders.

Ontwerpen voor: Transformaties, Nieuwbouw ,Verbouw, Wonen, Werken, Verblijven, enz.

We vervaardigen 3d prints van digitale modellen tijdens ons ontwerpproces, voor klanten en derden partijen.