Doel, Visie, Werkwijze, Dienst


profiel

Doel

Bij MCK willen we werken aan een betere en mooiere omgeving voor de toekomst. Door de best passende ontwerpen te maken voor een vraagstelling waarbij kwaliteit voor de gebruiker op 1 staat. Onze ontwerpen hebben een positieve impact op haar context en leveren maatschappelijke meerwaarde. Door ons inzicht en experts zijn onze ontwerpen financieel passend en bouwtechnisch uitvoerbaar. Voor elke ontwerpopgave implementeren we duurzaamheid opnieuw, hierdoor hebben onze ontwerpen een positieve impact op de ecologische omstandigheden.

Michiel Klinkenberg

MCK architectuur is eind 2011 opgericht door Michiel Klinkenberg. Een architect die niet alleen een breed georiënteerde bouwkundige studie heeft genoten, maar ook jaren ervaring heeft opgedaan in de bouw. Hij is praktisch opgegroeid tussen de steigers en bouwwerken. Michiel heeft gewerkt bij ontwikkelaars, ontwerpbureaus en bouwbedrijven. Door zijn sterke bouwkundige opvoeding, creatieve visie en innerlijke drive is MCK architectuur ontstaan.

Referenties

“Creatief, Gedurfd, Doordacht, ………

Referenties

Context, kwaliteit, innovatie, beheersbaarheid


Visie

” Je gaat toch ook niet ongetraind een marathon lopen? Bereid je voor en ga getraind van start”


We zijn ontwerpers

Wij willen graag innoveren en vernieuwende ontwikkelingen teweegbrengen in de bouw. Daarom denken wij na over bestaande bedrijfsmodellen en de manier waarom men probleemstellingen benadert. Wij zien en creëren kansen in uitdagingen. We denken vanuit het ontwerp en besteden veel aandacht aan de concept- en schetsfase. Hierin liggen volgens ons de oplossingen, de kwaliteiten en de meerwaarde.

Vanuit het ontwerp

De complexiteit in de verschillende ontwerpfasen neemt door de huidige technische mogelijkheden toe. Zo neemt ook het aantal betrokken partijen en de inspraak van de directe omgeving toe. Leveranciers en producenten hebben meer invloed op de voorbereiding, terwijl de uitvoeringsfase dankzij prefabricage straks slechts een kwestie van monteren is. De focus en het belang ligt in een goed doorgrond concept en schetsontwerp. Hierin komen alle mogelijkheden en beslissingen samen tot het best passende ontwerp.

Verbind expertise

Ontwerpen is een geïntegreerd proces dat samen met verschillende experts tot stand komt. Wij werken samen met een breed netwerk aan experts, we dagen elkaar uit en hierdoor verbeteren we onszelf en elkaar. We kijken vanuit verschillend perspectief en standpunt naar de best passende oplossingen. Op deze manier zorgen wij niet alleen voor het mooiste maar ook het beste ontwerp.

Durf te dromen!

Durf te dromen is ons advies aan een opdrachtgever. Denk GROOTS ook al is de vraag nog zo klein. We zoeken graag de grenzen op binnen de ontwerpopgave. Dit kan zijn op het gebied van techniek, uitvoering, kosten en meer. Waarom? Om iets nieuws te ontdekken, meer inzicht te verkrijgen en een sprong te maken naar het ontwerp van de toekomst.

Beheersbaar

Onze werkwijze maakt dat tijdens het gehele proces kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen en kan worden bijgestuurd. Wij verkrijgen op deze manier nieuw inzicht, kunnen het ontwerp vervolmaken en de kosten blijven beheersbaar.

Context

Alles wat invloed kan uitoefenen op of invloed kan ondervinden van de vraagstelling en het uiteindelijke ontwerp, zowel fysiek als maatschappelijk noemen we “context”. Deze context is de fundering voor het ontwerpproces om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. Goed conceptueel onderzoek levert op. De uitgangspunten zijn hierna concreet. En zo ontstaan geen onverwachte wendingen tijdens het ontwerpproces. Context speelt een belangrijke rol voor de marketing van een project. De beleving van een ontwerp, de weg er naartoe, het verhaal van het ontstaan is belangrijk voor de gebruiker.


Conceptueel onderzoek levert op!

Geen onverwachte wendingen tijdens het ontwerpproces; winst in tijd en geld, sneller inspelen op de markt zijn enkele voorbeelden van de voordelen voor u als opdrachtgever.

waarom we tot het uiterste gaan


Werkwijze

Bouw Reeuwijk

” waarom we tot het uiterste te gaan “


toekomst denkers

We denken graag out of the box. Dat doen we 24/7. We laten ideeën rijpen en ontwikkelen tot ze klaar zijn voor toepassing of introductie.

Durf te dromen

Durf te dromen is ons advies aan een opdrachtgever. Denk GROOTS ook al is de vraag nog zo klein. We zoeken graag de grenzen op binnen de ontwerpopgave. Dit kan zijn op het gebied van techniek, uitvoering, kosten en meer. Waarom? Om iets nieuws te ontdekken, meer inzicht te verkrijgen en een sprong te maken naar het ontwerp van de toekomst.

Implementeer duurzaamheid

Duurzaamheid is vervlochten met de ontwikkelingen en de architectuur van NU. Duurzaamheid in de maatschappij, een ontwerp, proces of uitvoering. Een opgave bezit zelf de ingrediënten om de harmonie te vormen tussen ecologische, economische en sociologisch belangen.

Voed nieuwsgierigheid

De enige manier of oplossing bestaat niet. Ondervinden we weerstand tijdens ons onderzoek, dan zoeken we hier graag door. Want juist hier ligt vaak de aanwijzing voor de mogelijk oplossing voor het ontwerp.

Kwaliteit

De kwaliteit tijdens het proces, in de samenwerking en van het ontwerp staat op nummer 1. We willen werken aan een mooiere en betere omgeving voor de toekomst door het maken van de best passende ontwerpen. Vanuit deze gedachten gaan we in gesprek met onze opdrachtgever zullen we altijd adviseren.

Eerlijk

We houden van eerlijk. Tijdens het proces, maar ook in onze ontwerpen. Niets doen we zonder reden. Alles heeft een functie. Een ruimte heeft een bepaalde vorm of gebruik van materiaal omdat hier een reden toe is. Hout is hout, staal is staal, beton is beton. Deze eerlijkheid is volgens ons van waarde voor het ontwerp en haar uiteindelijke gebruikers.


“Eerlijkheid duurt het langst”

We geven advies over en maken ontwerpen voor gebouw en omgeving


Dienst

Bouw Reeuwijk

Dienst

 We geven advies over en maken ontwerpen voor gebouw en omgeving.

We doen conceptueel onderzoek voor de positionering van vastgoed ontwikkelingen.

We verrichten haalbaarheid studies.

We kunnen concepten uitwerken tot ze uitvoeringsgereed zijn.

We verbinden: Stakeholders, initiatiefnemers en investeerders.

Ontwerpen voor: Transformaties, Nieuwbouw ,Verbouw, Wonen, Werken, Verblijven en meer.

We vervaardigen 3D prints van digitale modellen tijdens ons ontwerpproces, voor klanten en derden.