We geven advies over en maken ontwerpen voor gebouw en omgeving


Dienst

Bouw Reeuwijk

Dienst

 We geven advies over en maken ontwerpen voor gebouw en omgeving.

We verrichten conceptueel onderzoek voor de positionering van vastgoed ontwikkelingen.

We maken haalbaarheid studies.

We kunnen concepten uitwerken tot ze uitvoeringsgereed zijn.

We verbinden: Stakeholders, Initiatiefnemers, Investeerders.

Ontwerpen voor: Transformaties, Nieuwbouw ,Verbouw, Wonen, Werken, Verblijven, enz.

We vervaardigen 3d prints van digitale modellen tijdens ons ontwerpproces, voor klanten en derden partijen.