Context, kwaliteit, innovatie, berheersbaarheid


Visie

” Je gaat toch ook niet ongetraind een marathon lopen? Bereid je voor en ga getraind van start”


We zijn ontwerpers

Wij willen graag innoveren en nieuwe ontwikkelingen genereren in de bouw. Daarom denken wij na over bestaande bedrijfsmodellen en de manier waarom men probleem stellingen benaderd. Wij zien hierin kansen en uitdagingen. Wij zien een manier om deze uitdagingen om te zetten naar kansen. Door meer te denken vanuit het ontwerp in plaats vanuit het probleem. Door meer aandacht te geven aan het concept ontwerp en de schetsfase. Hierin liggen de oplossingen, kwaliteiten en de meerwaarden.

Vanuit het ontwerp

De complexiteit van de concept, ontwerp, en voorbereidingen fase neemt vanwege toenemende technische mogelijkheden voor processen en producten toe. Het aantal betrokken partijen, en de inspraak van de directe omgeving nemen toe. Leveranciers en producenten krijgen steeds meer impact op de voorbereiding, terwijl de uitvoeringsfase dankzij prefabricage straks slechts een kwestie van monteren is. De focus en het belang ligt in een goed doorgrond concept en schetsontwerp. Hierin komen alle mogelijkheden en beslissingen samen tot het best passende ontwerp. Samen gebracht en klaar om in elkaar gezet te worden.

Verbind expertise

Ontwerpen is een geïntegreerd proces met verschillend experts. En heel veel informatie die een mogelijke uitkomst van een ontwerp beïnvloeden. Doordat we vanuit ons brede netwerk gecontroleerd experts kunnen inzetten, kunnen wij elkaar uitdagen en verbeteren. Hierdoor kunnen wij vanuit verschillende perspectieven en standpunten naar de best passende oplossingen kijken. En u hiermee het beste en mooiste ontwerp voorleggen.

Durf te dromen!

Durf te dromen, is ook vaak ons advies aan een opdrachtgever. Denk GROOTS ookal is de vraag nog zo klein.  We zoeken graag de grenzen op binnen een ontwerp opgave. Dit kan zijn op het gebied van techniek, uitvoering, kosten enz. Waarom? Om zo iets nieuws te ontdekken, nog meer inzicht te verkrijgen en een kleine sprong te maken naar het ontwerp van de toekomst.

Beheersbaar

Door onze werkwijze van continue verbetering kan een opdrachtgever bijsturen en kan informatie die van belang is of ontstaat tijdens een proces altijd worden toegevoegd.  Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en kunnen wij het ontwerp vervolmaken, en blijven kosten beheersbaar.

Context

Alles wat invloed kan uitoefenen op of invloed kan ondervinden van de vraagstelling en het uiteindelijke ontwerp, fysiek of sociaal benoemen we als “context”. Deze context is de fundering van het ontwerp proces tot het uiteindelijk ontwerp. Goed conceptonderzoek levert dus op! De uitgangspunten zijn concreet, Geen onverwachte wendingen tijdens het ontwerpproces. Ook zien we dat context een sterkere rol gaat spelen in marketing nu en in de toekomst. De beleving van een ontwerp, de weg er naartoe, het verhaal van het ontstaan is belangrijk voor de gebruiker/koper.


Conceptueel onderzoek levert u op!

Geen onverwachte wendingen tijdens het ontwerpproces, winst in tijd en geld, sneller inspelen op de markt zijn enkele voorbeelden van de voordelen.