Context, kwaliteit, innovatie, beheersbaarheid


Visie

” Je gaat toch ook niet ongetraind een marathon lopen? Bereid je voor en ga getraind van start”


We zijn ontwerpers

Wij willen graag innoveren en vernieuwende ontwikkelingen teweegbrengen in de bouw. Daarom denken wij na over bestaande bedrijfsmodellen en de manier waarom men probleemstellingen benadert. Wij zien en creëren kansen in uitdagingen. We denken vanuit het ontwerp en besteden veel aandacht aan de concept- en schetsfase. Hierin liggen volgens ons de oplossingen, de kwaliteiten en de meerwaarde.

Vanuit het ontwerp

De complexiteit in de verschillende ontwerpfasen neemt door de huidige technische mogelijkheden toe. Zo neemt ook het aantal betrokken partijen en de inspraak van de directe omgeving toe. Leveranciers en producenten hebben meer invloed op de voorbereiding, terwijl de uitvoeringsfase dankzij prefabricage straks slechts een kwestie van monteren is. De focus en het belang ligt in een goed doorgrond concept en schetsontwerp. Hierin komen alle mogelijkheden en beslissingen samen tot het best passende ontwerp.

Verbind expertise

Ontwerpen is een geïntegreerd proces dat samen met verschillende experts tot stand komt. Wij werken samen met een breed netwerk aan experts, we dagen elkaar uit en hierdoor verbeteren we onszelf en elkaar. We kijken vanuit verschillend perspectief en standpunt naar de best passende oplossingen. Op deze manier zorgen wij niet alleen voor het mooiste maar ook het beste ontwerp.

Durf te dromen!

Durf te dromen is ons advies aan een opdrachtgever. Denk GROOTS ook al is de vraag nog zo klein. We zoeken graag de grenzen op binnen de ontwerpopgave. Dit kan zijn op het gebied van techniek, uitvoering, kosten en meer. Waarom? Om iets nieuws te ontdekken, meer inzicht te verkrijgen en een sprong te maken naar het ontwerp van de toekomst.

Beheersbaar

Onze werkwijze maakt dat tijdens het gehele proces kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen en kan worden bijgestuurd. Wij verkrijgen op deze manier nieuw inzicht, kunnen het ontwerp vervolmaken en de kosten blijven beheersbaar.

Context

Alles wat invloed kan uitoefenen op of invloed kan ondervinden van de vraagstelling en het uiteindelijke ontwerp, zowel fysiek als maatschappelijk noemen we als “context”. Deze context is de fundering voor het ontwerpproces tot het uiteindelijke ontwerp. Goed conceptonderzoek levert op. De uitgangspunten zijn concreet en zo ontstaan geen onverwachte wendingen tijdens het ontwerpproces. Ook zien we dat context belangrijke rol speelt in marketing. De beleving van een ontwerp, de weg er naartoe, het verhaal van het ontstaan is belangrijk voor de gebruiker/koper.


Conceptueel onderzoek levert op!

Geen onverwachte wendingen tijdens het ontwerpproces; winst in tijd en geld, sneller inspelen op de markt zijn enkele voorbeelden van de voordelen voor u als opdrachtgever.